2020 Yılı Orman Muhafaza Memuru Maaşları Ne Kadar?

Orman Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak aile sosyal destek personeli unvanlı sözleşmeli personel ilgili hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) Grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alımı yapılan orman muhafaza memurlarının maaşları ile ilgili genel durum belli oldu.

Orman Muhafaza Memurlarını maaş zamları iki boyutuyla ilgilendirmektedir. Birinci boyutuyla tüm memurlarda olduğu gibi standart maaşlarına yapılacak olan memur maaş zammı ve fazla çalışma ücretlerine bu maaş zammının yansıması şeklinde olmaktadır. Adına türküler yakılan ve bir dönemin en önemli kamu grubu görevlilerinden olan Orman Muhafaza Memurları saygınlığını korumakla birlikte eski güncelliklerinden uzaktadırlar. Tarım Orman Bakanlığı personeli olan Orman Muhafaza Memurları özlük haklarında iyileştirme bekliyor. Çalışma koşulları ağır olan ve özverili çalışma gerektiren “Orman Muhafaza Memurları”, özlük haklarında ve özellikle de ek göstergelerinde iyileştirmeye gidilmesini beklemektedir. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında “Orman Muhafaza Memuru” kadro unvanlı personel de istihdam edilmektedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, “Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi.” dedi.  2020 OGM Memuru Maaşları Ne Kadar? Orman Muhafaza Memurlarının mali ve sosyal hakları Orman Muhafaza Memurlarına aylık maaşlarının dışında ilave bazı mali ve sosyal haklar da tanınmıştır. Bunlardan bazıları şöyle: Fazla çalışma ücreti: Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale eden veya yangın nöbeti tutan orman muhafaza memurları, mayıs ayı başından kasım ayı sonuna kadar ayda 90 saati geçmemek üzere her saat başına 5 kat fazla çalışma ücreti alabiliyor. 2020 yılının ilk yarısında fazla çalışma ücretinin aylık miktarı brüt “1.017 TL” olabilmektedir. Yangın söndürme tazminatı: Orman yangınlarına müdahalede kullanılan hava araçları ile yangın söndürmede fiilen görev yapan orman muhafaza memurları, her uçuş günü için 900 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda tazminat alabiliyor. Bu ödemenin bir aylık tutarı en çok 5400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı kadar olabiliyor. 2020 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık miktarı en çok brüt “789 TL” olabilmektedir. Koruyucu malzeme: Orman yangınlarıyla bilfiil mücadele eden orman muhafaza memurlarına, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele sırasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmektedir. Koruyucu gıda yardımı: Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan orman muhafaza memurlarına,  iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla koruyucu gıda yardımı yapılmaktadır. Toplu taşımadan ücretsiz yararlanma: Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı oldukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabiliyor. Tazminat: Yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış orman muhafaza memurlarından; yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara ve ölümleri halinde kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru aylığının 100 katı tutarında (2020 yılının ilk yarısında 138.758 TL), diğer engelli hale gelenlere engel derecelerine göre en yüksek devlet memuru aylığının 25 katından 75 katına kadar olan tutarda (2020 yılının ilk yarısında 34.689 TL ile 104.068 TL arasında) tazminat ödeniyor. Orman Muhafaza Memuru net maaşı (2020 yılının ilk yarısında) Orman Muhafaza Memuru kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının, (yukarıda belirtilen mali ve sosyal haklar hariç) 2020 yılının ilk yarısındaki aylardaki aylık net maaşları (gelir vergisi oranı %15)  konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar Derece Kademe Hizmet Yılı

 

NOT: Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır. Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır. Tabloda hizmet süresi 12 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır. Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır. Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi ve sendika aidatı kesintileri dikkate alınmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir