EKONOMİGenelHaberlerİş

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Yıldız Sunta konkordato ilan etmişti. Fabrikadan alacağı olanlar ile ilgili ise yeni bir gelişme yaşandı

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Yıldız Sunta, çalışanlarına aylarca maaş ödememiş, yaşanan ekonomik krizin ardından konkordato talebinde bulunmuştu. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran Yıldız Sunta MDF Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmişti. Yıldız Sunta’dan alacağı olanlara fabrikaya atanan konkordato komiserliği tarafından çağrı yapıldı. Alacaklılara yapılan çağrıda şöyle denildi; “Yıldız Sunta Mdf Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.’ye Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2019/233 E. Sayılı dosyasında, 21/08/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, Mahkemenin 21/08/2019 tarihli ara kararıyla Ferah Yıldız, Nazır Esirci, Levent Biçer’den oluşan heyetimizin, konkordato komiserleri olarak atanmıştır.,

Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını(sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vb) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, konkordato komiserliğimizin “Karabaş Mah. Cengiz Topel Cad. Ali İçten Apt. No: 16/1 İzmit/KOCAELİ” adresine tatil günleri hariç 9:30 – 12:30; 13:30 – 16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile ) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri, iadeli taahhütlü mektup gönderilerek de alacak kaydı yapılabileceği, Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği, Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 24/05/2019’den önce ve varsa mühletten sonra doğan alacak (Kanun’un imkan tanıdığı alacaklılar bakımından ve işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle), yabancı para alacaklarında alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para alacak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu, İİK m.299, f.1, c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği, ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu ilan tarihinden itibaren başlayacağı, Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, Yıldız Sunta Mdf Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş’ nin bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Nazır ESİRCİ Ferah YILDIZ Levent BİÇER”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu