GenelGÜNCEL HABERHaberlerİşORMAN ÜRÜNLERİ

Bilindiği üzere halen yürürlükte bulunan mevzuata ve yerleşik uygulamalara göre müşterilerden oduna dayalı orman ürünleri ihalesine katılabilmek için her bir işletme müdürlüğü için ayrı ayrı geçici teminat yatırılmakta ve ihale sonucu üzerine ihale edilmeyen partilerin teminatlarının iadesi yapılmaktadır. Yine müşterilerimizin Orman İşletme Müdürlüklerimizden almış oldukları oduna dayalı orman ürünlerinin vadeli satışları için her bir işletme ve parti veya partiler için ayrı ayrı kesin teminat mektubu düzenlenmektedir.

ORBİS uygulamasının geliştirilmesi ile birlikte işletme müdürlüklerimizin banka şubeleri gibi işlem yapabilmesine imkân tanınmasından sonra müşterilerimizin işlerinin daha da kolaylaştırılması, elektronik ortamda ihalelere teminat yatırabilmeleri ve satış işlemini yaptırabilmeleri, ayrı ayrı teminat yaptırmakla katlanmak zorunda oldukları ek külfetten kurtarılmaları, diğer taraftan da muhasebe birimlerimizin de iş yükünün azaltılması adına Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Global Teminat Mektup uygulamasına geçilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır. ORBİS yazılımı üzerinde geliştirilen ve test çalışmaları tamamlanan uygulamaya 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle geçilmesi planlanmış ve İşletme Pazarlama Dairesi Başkanlığınca da şartnameler üzerinde bu yönde gerekli ilave düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenleme ile;

1-Müşterilerin bankalardan, e satış üyeliklerini yaptırdıkları Orman İşletme Müdürlüğüne hitaben “Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlük­lerindeki orman emvali ihalelerinden alacağı partilerin geçici teminat bedeli “ şeklinde yazılı geçici teminat mektubunu ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Mektubun muhasebe birimince kayıtlara alınmasını müteakiben müşteriler her hangi bir işletme müdürlüğünün ihalelerine katılmak için e satış modülünden giriş yaparak elektronik ortamda teminat yatırabilecekleri gibi bizzat muhasebe birimlerine giderek de yine global teminatlarını kullanarak ihaleye katılabileceklerdir. Geçici global teminat mektupları süreli olacağından mektubun kaydı yapılırken son geçerlilik tarihine dikkat edilmesi ve bu tarihinin takip edilmesi gerekmektedir. Vadesi yaklaşan geçici teminat mektubu son geçerlilik tarihinden önce müşteri tarafından ileri tarihli başka bir geçici teminat mektubu ile değiştirebilecektir. Aksi takdirde; vadesi geldiği halde müşteri tarafından değiştirilmeyen teminat mektupları mutlaka nakde çevrilecektir.

 

2- İhale veya tahsisli satışlarda verilmesi gereken kesin ve süresiz teminatlarla ilgili olarak ise; müşterilerin yine e satış üyeliklerini yaptırdıkları Orman İşletme Müdürlüğüne hitaben  “Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlük­lerinden alınan ve alınacak emval bedeli karşılığı “şeklinde yazılı kesin ve süresiz teminat mektubu veya mektuplarını ilgili İşletme Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Mektubun muhasebe birimince kayıtlara alınan teminat mektubu limiti dahilinde, müşteriler her hangi bir işletme müdürlüğünün ihalelerinden almış oldukları emvallerini yasal süresi içerisinde e satış modülünden giriş yaparak elektronik ortamda yaptıracakları satış işleminde teminat olarak kullanılabileceği gibi bizzat muhasebe birimlerine giderek yaptıracakları satış işlemlerinde kullanabileceklerdir. Global Kesin Teminat Mektubuna mahsuben yapılan vadeli alacaklardan her hangi bir alacağın vadesinde ödenmediğinde mektubun tamamı nakde çevrilecektir.

09.01.2020

OGM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu