GenelGÜNCEL HABERHaberler

Kanun dışı müdahaleler ormanların tahribine yol açıyor

Ormanların Yasadışı Müdahalelerden Korunması Esasları hizmet içi eğitim semineri Zonguldak’ ta gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yer alan Bartın, Karabük ve Zonguldak İllerinde yapılacak olan eğitim Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitim seminerinde Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Şaban Bıyıklı, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Cumhuriyet Savcısı Ercan Özaltunbulak’ın konuşmacı olarak katıldı. Daire Başkanı Şaban Bıyıklı seminerde yaptığı konuşmada kaynakların; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmek konularında bilgiler verdi. Bıyıklı ayrıca “Ormanları korumak sadece inzibati çalışma yapmak değildir. Ormanların bakımını yapmak, silvikültürel müdahalelerle ormanların sürekliliğini sağlayacak hale get irmekte korumadır” dedi.


Orman Genel Müdürlüğü’nün 183 yıldır Türkiye ormancılığına ve millete aralıksız olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, “Milletimizin ormanlardan beklentilerini sürdürülebilir bir şekilde ve optimum düzeyde karşılamak, ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak ancak ormanların iyi bir şekilde korunmasıyla mümkün olmaktadır. Ormanların günümüzde daha çok öne çıkan ekonomik, ekolojik ve sosyo-kültürel yararlarından toplumun optimal düzeyde faydalanması için mevcut orman kaynaklarının etkin bir şekilde korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla işletilmesi idaremizin temel prensiplerindendir” dedi.

“KANUN DIŞI MÜDAHALELER ORMANLARIN TAHRİBİNE YOL AÇMAKTADIR”
Küresel ısınma ve sonucunda kuraklık sebebiyle tehlikenin boyutunun daha da arttığını, orman yangınları olmak üzere ormanlarda zarar yapan böcek, bakteri ve mantar gibi hastalık etmenlerinin yanı sıra insan kaynaklı kanun dışı müdahalelelerin büyük ölçüde ormanların tahribine yol açtığını ifade eden Bayraktaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Ormanları tehdit eden en önemli faktörler ise Küresel ısınma ve sonucunda kuraklık sebebiyle bu tehlikenin boyutu maalesef daha da artmakta olan orman yangınları başta olmak üzere ormanlarda zarar yapan böcek, bakteri ve mantar gibi hastalık etmenleri ile insan kaynaklı kanun dışı müdahaleler büyük ölçüde ormanların tahribine yol açmakta ve orman ekosisteminde oluşturduğu dengenin sarsılmasına ve bozulmasına neden olmaktadır. Ormanlara olan tahribatı önleme adına halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin özelliklede ilköğretim çağındaki çocuklarımızdan başlayarak toplumun her kesiminde orman sevgisi ve bilincinin kazandırılmasına halkımızın ormanların işlevini ve önemini anlamaları adına faaliyetlere 2022 yılında da ciddiyetle devam edilecektir. Bölge Müdürlüğümüz 1967 yılında kurulmuş olup sorumluluk alanı Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsamaktadır. 2011 yılında Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü kuruluşu ayrıca Ankara Orman Bölge Müdürlüğünden ayrılarak idaremize 2021 yılı sonunda bağlanan Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte İşletme Müdürlüğü sayısı 10’a, İşletme Şefliği sayısı 98’e, Şube Müdürlüğü sayısı ise 13’e çıkmıştır. Ayrıca Gökçebey Fidanlık Müdürlüğü ve Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı kurularak faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 98 adet Toplu Koruma Ekibimiz ve 1 adet Hassas Alan Toplu Koruma Ekibimiz, 34 adet Toplu koruma ekip binamız bulunmaktadır. 99 adet Toplu koruma ekibimizin standart kadrosu 478 Orman muhafaza Memuru olup Bölge Müdürlüğümüzde 392 Orman muhafaza Memuru görev yapmakta olup doluluk oranımız yüzde 82’dir. Anayasanın 169. Maddesi Devlet Ormanlarının korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. 6831 Sayılı Orman Kanunun 77. Maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personelimizin asli öncelikli işidir. Bu görev asli iş olarak ve uhdesinde orman muhafaza memurlarından oluşan koruma ekiplerince yerine get irilmektedir. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez ve edilmemektedir. Bölge Müdürlüğümüz olarak kanun dışı müdahalelere 2021 yılında 653 adet suç zaptı tanzim edilmiş ve adli takipleri yapılmaktadır.”

Suçla mücadelede fotokapan ve gözetleme sistemleri caydırıcı rol oynuyor
Suçlarla mücadelede foto kapan ve koruma gözetleme sistemlerinden istifade edilerek kaçakların yakalanması yanında caydırıcı rolü de olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, “Kaynakların etkin, verimli, yerinde ve zamanında kullanılması elzemdir. En etken kaynağın insan olduğunu biliyor yaptığımız eğitimlerle personelimizin yetenek ve kabiliyetlerini artırmanın yanı sıra bilgi dağarcıklarını geliştiriyor ve eyleme geçmelerini, sağlıyoruz. Bu kapsamda; kolluk görevlisi orman muhafaza memurlarımıza ve kolluk amiri olan Orman İşletme Şeflerimize her yıl düzenli olarak Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması ve Orman Zararlılarıyla Mücadele Eğitim Seminerlerimizi vermekteyiz. Siz sayın Savcımızın iştirakleri ile suçların takibi, arama, el koyma, suç zaptı tanzimi konularındaki emir ve talimatlarınızla daha da sağlıklı ve doğru işlem tesis edilmiş olacağına inancımız tamdır. 2022 yılının, yangın ve zararlı organizmaların en alt seviyede olacağı ve her şeyden önemlisi hiçbir can kaybının yaşanmadığı bir yıl olmasını diliyor, yapılan eğitimin tekrar hayırlı olması temennisi ile sözlerimi daha fazla uzatmadan burada noktalıyorum” dedi.
Seminer, soru cevap şeklinde devam etti. Cumhuriyet Savcısı Ercan Özaltunbulak katılımcılara kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumlulukları, orman suçları ile ilgili düzenlenen suç zabıtları, tutanaklar, arama ve el koyma kararları hakkında bilgiler verdi. Yapılan değerlendirmelerin ardından eğitim hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu