Haberler

TAMDER(Tüm Ahşap İşleme Makinecileri Derneği) kuruldu

  Derneğin kurucu başkanı ve Unimak makine YK başkanı Nizamettin Coşkun ve Varol Makine yk başkanı 2. Başkan Mehmet Varol ile derneğin kuruluşu hakkında konuştuk. Sn Başkan, Türk Ağaç İşleme Makineleri sektörü son yıllarda çok önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Gerek iç pazarda gerekse de uluslararası ahşap işleme sanayinde önemli bir aktör durumundadır. Öyleki pekçok makine grubunda neredeyse ithal makine satılmıyor. Mesleki dayanışma ve dernekleşmenin sektörde pek çok sorunu çözmede anahtar yapılanmalar olduğunu biliyoruz, Tamder’in bu amaçla sektörde önemli bir değer ve açılım yaratmasını dileyerek Tamder’in kuruluşunu tebrik eder, sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz. Bu çalışmalarınızı okurlarımızla paylaşmanızı istiyoruz.

Mobilya dergisi:TAMDER kuruluş amaç ve ilkelerini kısaca özetlermisiniz, Tamder kuruluş amaçları itibarıyla bugüne kadar var olan derneklerden farklı olarak hangi misyonu esas alacak.

 Nizamettin Coşkun:Tamder’in ana amacı; ağaç işleme makineleri ile bu makinelerin yan sanayisinin imalatı ve temsilcilikleri konusunda faaliyet gösteren üyeler arasında yardımlaşmayı sağlamak, işbirliği ve dayanışmayı gerçekleştirmek, bilgi alış verişini sağlamak ve bunun yanı sıra derneğe üye olan firmaların mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalatı ile ilgili sorunları çözüme kavuşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak gibi yaşanan ve yaşayabileceğimiz sorunlara çözüm üretmektir. Bunun yanı sıra Türkiye içerisinde ve uluslararası alanda, ağaç işleme makineleri ile bu makinelerde kullanılan birleşen, yedek parça, yazılım ve gerekli tüm ürünlerin Pazar alanlarını büyütmek,  dünya çapındaki gelişmelerden üyelerin haberdar olunmasını sağlamak gibi amaçlarımızı sıralayabiliriz,bu sayede üyelerinin ve derneğin uluslararası standartlara ulaşması için çalışmalarda bulunmaktır.

Mobilya dergisi: Tamder’e kimler üye olabilecek, yerli üretici firmalardan mı yoksa ağaç işleme sektörüyle iştigal eden tüm üretici, ithalatçı, satıcı ve tedarikçiler ile sektörün ara girdi malzemecileri de bu derneğe üye olabilecekler mi?

Nizamettin CoşkunTamder kurucu üyeleri olarak sektörel sivil toplum örgütlerinin birer ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ocak ayında gerçekleşecek genel kurulumuzda daha geniş bir üye sayısı ve kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz aktivitelerimizin raporlarıyla karşınıza çıkacağız. Şimdiden aldığımız destek ve dayanışma bizleri motive ediyor.Mesleki örgütlenme ve dayanışmanın sektörde çok önemli güç birlikleri deneyim paylaşımı  yarattığı gibi   uluslararası ilişkilerde de kurumsal birliktelikler ve örgütlü hareketlerin çok değerli olduğuna inanıyoruz. Kurumlar ve sektörler örgütlülükleriyle var olur ve geleceğe yürürler, Buralarda kurulacak ilişkiler mesleki paylaşımlar, ortak projeler ve aktif komisyonlar sektöre ışık tutacaktır. Yaşadığımız veya yaşayabileceğimiz pek çok sorunu bireysel olarak çözmek yerine ortak problemimiz olarak ele alıp güçbirliği içinde birlikte çözümler üretmek ortak akıl yoluyla bunları paylaşmak  ve cesaretle deneyimleri aktarmak hem sektörümüze  hem de ülkemize önemli katma değerler yaratacaktır. 

Bütün bunların tartışılmaz değerde olduğuna inanıyoruz.   Türkiye ne yazık ki bu konuda bireyselleşme ve yanlış rekabet anlayışları sonucu çok zaman kaybetti. Sektörde Yıllarca bu konuda önemli girişimler gerçekleşti.  Ciddi zaman kayıpları yaşandı ama bunlar da birer deneyim olarak bizlere bir şeyler öğretti. Yıllar sonra makineciler olarak bir yapılanma oluşturduk.  Yaşanan tecrübeler içinde var olan derneğin sektörümüze bir çok noktada fayda sağladığını ancak ülke dinamikleri sebebiyle bazı paydaş firmalarla doku uyumsuzluğu yaşadığını gördük. Her iki derneğin de kendi kulvarında Çok sesliliğin sektöre ve iki derneğe de fayda sağlayacağını ön görüp kurucu üyeler olarak bu misyonu üstlendik. Eksiklerimizi gördük ve burada bunları tekrarlamayacağız, paydaşlarımızla ve çözüm ortaklarımızla güçlü bir sinerji yaratacağız.
Mobilya dergisi: Önümüzde Tüyap Ahşap işleme makineleri fuarı var bu fuarda sektörle buluşmak adına neler yapmayı düşünüyorsunuz,

 

Nizamettin Coşkun:Kendisini sektör içerisinde tanımlayan tüm firmalar üyemiz olabilecektir. Bu kapsamda yerli üretici firmalar, ithalatçı firmalar, bayiler, sektörel tedarikçiler, sektörel teknoloji ve software sağlayıcıları; dernek üyesi olabileceklerdir.
Öncelik ülkemizin sektörel ihtiyaçlarını karşılamak ve ihracat hedeflerini yükseltecek yerli imalatın gelişmesi için yerli üreticileri destekleyen ve tamamlayan tedarik zincirine hizmet veren tüm firmalar dernek üyesi olabileceklerdir.
Mobilya dergisi:Tamder’de çalışma proğramı olarak öncelikli konularınız nelerdir, Bunların çözümüne yönelik çalışma komisyonları oluşturmayı düşünüyormusunuz, varsa bu komisyonlar neler yapmayı düşünüyor?

Nizamettin Coşkun: Fuar süresince sektör paydaşları ile bir araya gelerek Tamder’in tanıtımını yapmak, güncel sektör problemlerini ve tavsiyelerini dinleyerek dernek çalışma programını zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Bu noktada Tüyap fuarında önemli girişimler ve aktivitelerle TAMDER’in hedeflerini daha iyi tanıtacağız. 
Mobilya dergisi:Genel anlamda Türk imalat sanayi ve ithalatçılar için kritikbir sürecin içindeyiz, Döviz kurundaki olağanüstülük ve istikrarsız gelgitlerpiyasayı nasıl etkiledi, bu konuda dernek olarak üyeleriniz adına ne tür girişimler gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz, örneğin yerli makinelerimizzde kullanılan motorlar,  elektronik vb aksamlar ithal ürünler bunlar üzerinden alınan vergilerde bir indirim olabilir mi? Keza üretim girdilerinin büyük kısmımı oluşturan enerji ve hammaddeler var, yine ihracat için uygun pazarların seçilerek toplu hareket etmek ve bilgi paylaşımı ile tecrübeleri diğer üyelerle paylaşarak sektörel katmadeğerin yükseltilmesi gibi konular gündeminiz içinde olacak mı?

 

Nizamettin Coşkun:TAMDER  olarak, sektörel hizmet veren firma çeşitliliğini sağlamak ve aynı çatı altında toplamak önceliğimiz olacaktır. Bu bağlamda sektör paydaşları aynı çatı altında toplandıktan sonra, sektör ihtiyaçlarını, eksiklerini, yapılması gerekenler tespit edilip aksiyon alınacaktır.
İhtiyaç duyulan komisyonlar kurulacak, bu komisyonlar  üstlendikleri konularla ilgili çözüm üretip hizmet vereceklerdir. Bu konuda da gerek yk üyelerimizin gerekse de alanında uzman profesyonellerle çözüm ortaklıkları kurulacak bilgi paylaşımları sağlanacaktır. Bu noktada Üniversite- Sanayi işbirliği bir söylemde daha öteye giderek sektörün ihtiyaç duyduğu ve duyacağı ana ve ara elmen ihtiyaçları daha reel olarak paylaşılacak sektörümüzün zayıf ve güçlü yanları ortak akıl içinde masaya yatırılacaktır.
Mobilya dergisi:Gerek yurt içi gerekse yurt dışında işleriniz oldukça yoğun lider bir firmasınız, bu iş yoğunluğunda dahi yeni kurulacak dernek için zaman ayırma motivasyonunu nasıl sağlıyorsunuz?

Nizamettin Coşkun:Gerçek şu ki bütün bu sorunların temelinde üretim yetersizliği, sektörel markaların ve kalite üreten kuruluşlarımızın sınırlı sayıda olması bunun sonucu olarak da arzulanan ihracat rakamlarına ulaşamamak karşımıza çıkıyor.
Bu bağlamda paydaşları bir araya toplayarak adeta voltran oluşturmak, birlikte hareket etmek, teknolojik bilgi alışverişinde bulunmak. Pazar ve sektör teşviklerimizi paylaşmak. Haksız rekabeti önleyici tedbirler almak. Birbirinin önünü kesen değil birlikte markalar oluşturmak arzusu motivasyonumuzu sağlıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu